Teràpia de Resposta Emocional

Aquesta eina terapèutica, et possibilita obtenir informació   útil per al teu desenvolupament vital.

Connectar amb el teu jo i amb els arxius universals,  per tal  d’investigar i descobrir quines vivències i/o emocions  et generen la repetició de  patrons que no et permeten avançar, acomplir els teus objectius o simplement entendre i aprendre  les diferents situacions en les que et vas trobant i  treure’n el major profit.

  • Crea els teus propis recursos per la cerca de  l’equilibri, realització, tranquil·litat i pau interior.
  • Sigues conscient del teu potencial, de la teva missió en aquesta vida i de les senyals i guies que aquesta et regala.
  • Aprofita tot allò que et proporciona viure des de la consciència.